Rent a car

Vozni park

Visok standard vozila različitih kategorija i personalizovana usluga za poslovne korisnike

Vozni par Admiral Holdinga raspolaže sa 45 vozila visokog standarda, od toga 7 putničkih i 38 teretnih. Njihova prosječna starost je 4 godine i redovno se servisiraju.

Usluga rentiranja vozila bila je prirodni proces u tržišnoj valorizaciji voznog parka, a zbog prepoznatog kvaliteta koji nudimo kroz uslugu rentiranja objekata, ubrzo su pravna lica i subjekti sa kojima sarađujemo postali naši klijenti sa godišnjim ugovorima.

U planu kompanije su i dalji razvoj i unaprijeđenje usluge rent a car-a kroz obnavljanje voznog parka.

Tražite idealno vozilo za vaše poslovanje? Kontaktirajte nas.

45

VOZILA

7

putničkih vozila

38

teretnih vozila

4

godine prosječne starosti